Regulamin

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnej usługi składania zapytań o przewóz grupy osób przez stronę internetową Autobusy.pl do firm przewozowych zarejestrowanych w serwisie internetowym bushandel.pl , oraz określa zasady otrzymywania odpowiedzi od przewoźników zainteresowani wykonaniem danej usługi przewozowej. 

Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z wszystkimi punktami Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
 1. Wysyłając zapytanie o oferte na przewóz grupy osób użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptuje wszystkie jego punkty.
 2. Użytkownik podający dane osobowe, oświadcza że są one prawdziwe i wyraża zgodę na przesłanie podawanych danych za pośrednictwem Autobusy.pl (Autobusy.pl Aleksander Bartuś, NIP:6471080800, ul. Niepodległości 67, 44-370 Pszów) użytkownikom serwisu Bushandel.pl i zamieszczenie ich na stronie www.bushandel.pl wysyłanie użytkownikom serwisu bushandel.pl nowych zapytań przez email , oraz że zgadza się na otrzymanie od nich ofert i informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr. 144, poz. 1204)
 3. Użytkownik może Przesłać bezpłatnie dowolną ilości zapytań o przewóz grupy osób poprzez serwis Autobusy.pl
 4. Aby zapytanie o przewóz grupy osób zostało zamieszczone na liście zapytań o przewóz na stronie Bushandel.pl oraz wysyłane mailem zainteresowanym przewoźnikom serwisu bushandel.pl należy kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany pocztą e-mail.
 5. Zapytanie będzie widniało na liście maksymalnie przez dwa miesiące od dnia jego aktywowania ale nie dłużej niż do daty wyjazdu grupy.
 6. Wysyłający zapytanie po aktywowaniu go przez kliknięcie w otrzymany mailem link aktywacyjny otrzymuje kolejny email z linkiem do usunięcia zapytania z listy na Bushandel.pl
 7. Wysyłający zapytanie powinien zachować email z linkiem do usunięcia zapytania oraz ma prawo w kazdym momencie usunąć zapytanie z listy
 8. Dostęp do treści zapytania oraz danych kontaktowe zamieszczonych w liście na Bushandel.pl mają jedynie zalogowani za pomocą loginu i hasła zarejestrowani na Bushandel.pl użytkownicy
 9. Autobusy.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego wysłanego zapytania z listy zapytań jeśli uzna to za stosowne bez podania przyczyny.
 10. Korzystnie z serwisu Autobusy.pl oraz podanie wszelkich danych jest dobrowolne.
 11. Autobusy.pl oraz Bushandel.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika Bushandel.pl informacji, uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 12. Autobusy.pl oraz Bushandel.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność wykonania usług przez użytkowników serwisu Bushandel.pl którym zlecony zostanie przewóz osób lub ewentualnych sporów pomiędzy zlecającym usługę a jej wykonawcą oraz jakiekolwiek inne szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania serwisu Bushandel.pl czy wynikłe skutki wykorzystania informacji lub danych osobowych pobranych z internetu.
 13. Wykorzystana technologia w serwisie Autobusy.pl nie zabezpiecza w pełni tajemnicy przechowywanych i przesyłanych informacji.
 14. Autobusy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędnego funkcjonowania Serwisu lub z powodu przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
 15. Nowe zapytania o przewóz rozsyłane bedą do wszsystkich przewoźników jednocześnie drogą mailową.
 16. Wszelkie komentarze i uwagi należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@autobusy.pl.
 17. Serwis Autobusy.pl.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie publikacji na odpowiedniej stronie serwisu Autobusy.pl.

 

www.truckhandel.pl

 

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.